Pavel Vnučko - Zbloudilé duše

Zbloudilé duše a jejich odvádění

K napsání této stránky mě přivedlo nejen to, že mě tajemno zajímá, ale i to že mi neustále přibývá klientů, kteří mají různá zjevení, slyší hlasy, cítí různé doteky a energie kolem sebe. Mnozí z nich díky tomuto mají různé fóbie a stresy. Většinou chtějí, abych je těchto problémů nějak zbavil. Nemalá část z těchto lidí bere silná antidepresiva. Po nich se cítí unaveni, ale že by jim to nějak pomáhalo moc nepřiznávají.
Jsou i tací, kteří tyto hlasy slyší i po požití menšího množství alkoholu. Není to ale tím že by nutně museli být alkoholici, jak by si neznalý této problematiky mohl myslet. Často už tito lidé ( klienti ) nechtějí být otupováni léky a nálepka ( v lepším případě ) schyzofrenik se jim pochopitelně nelíbí. Komu by se to také líbilo? Navíc se často o schizofrenii vůbec nejedná.
Ve velké většině se mi daří těmto lidem pomoci tím, že zjistím co se jim opravdu děje a kdo na ně mluví. Z 80 % to bývají zbloudilé duše, 19,2 % andělé a na démony zbývá 0,8 %.

Zbloudilé duše jsou duše lidí, které přišly za svého lidského života ( kdy měly tělo ) prokletím o anděla strážného. Tím že nemají anděla strážného, nemohou odejít nahoru, aby se očistily a mohly znovu narodit.
Velmi často si najdou člověka s citlivou psychotronickou povahou, na kterého se naváží a různými způsoby ho žádají, aby jim pomohl. Ze začátku to dělají jemně doteky, pískáním až se to může vyhrotit na kopání, šlapání a nadávky.
Projevy andělů bývají jiné, podstatně jemnější ( mohou to být různé pocity průvanu, hlazení, zlepšení nálady, často hýbou s plamínky svíčky.) Jak duchy tak i anděly můžete vidět v podobě šedavých nebo bělavých postav, někdy i postav ze světle modrých jiskřiček.
Někteří "kolegové" za vším vidí démony. Mohu Vás ujistit, že s démony je to mnohem lepší, než jak tito lidé publikují na svých webech. Myslím že právě oni co tyto démony všude vidí mají velký problém.

Mohu Vám jen potvrdit, že za většinou lidí se zjevením a zbloudilými dušemi se nacházejí lidé s velice citlivou povahou a věšteckými nebo léčitelskými schopnostmi. Pokud bude mít někdo zájem, hodně věcí se dá odblokovat, odvést zbloudilé duše a pokud to bude nutné i démony. Hlavně se ničeho nebojte, tyto problémy se dají řešit...

Pokud máte tyto problémy, klidně mi zavolejte, nebo napište e-mail.
Pavel Vnučko