Pavel Vnučko - Andělé strážní

Pozemští andělé

Na této stránce se i nadále chci věnovat nádherným bytostem, které žijí i mezi námi lidmi a jsou to andělé v lidské podobě. Jejich hlavním posláním je pomáhat, tak jak to dělají andělé bez těla. Pod pojmem pomáhat si nepředstavujte jen pomoc fyzickou, která je viditelná. Andělé pomáhají i jinak, řekl bych že tato pomoc je mnohdy mnohem důležitější než ta první, snad se tato pomoc dá napsat psychickou. Narodili se mezi nás, aby nám něco řekli, ukázali nám něco, někam nás nasměrovali a případně dovedli ( nejen jednotlivce,ale i celé lidstvo ).
Protože jak jste si určitě přečetli na jedné z mých stránek, dělím lidi v podstatě do dvou skupin a to na :

1. Nepsychotroniky s karmickou zátěží 54 – 74
2. Psychotroniky s karmickou zátěží 74 – 110

Na této stránce přidávám další skupinu. Jedná se zase o psychotroniky, kteří mají navíc andělské schopnosti, které je možné také rozdělit opět do dvou skupin a to:

1. věštci ( psychotronici )
2. věštci a léčitelé ( psychotronici a biotronici )

Tyto dvě skupiny se vyznačují stejnou citlivostí jako psychotronici, svými schopnostmi ale při načítání svých minulých životů se hodně odlišují jejich počtem. Tuto skupinu bych nazval:

3. Psychotronici-andělé – s karmou 74 – 110.
Běžný nepsychotronik anděla těžko pozná, protože mu to tvrdá karma nedovolí. Psychotronik by ho ale měl poznat. Lidé z andělské skupiny číslo 3 by se ale měli poznat na 100 %. I když nemusí tuto práci vykonávat ( věštit, léčit apod. ) intuice by jim to měla říct.

Aby jste si udělali přesnou představu a mohli i vy vytušit, kdo anděl je a kdo není, napíši Vám přibližně skupiny, kde by jste je mohli najít a poznat. Jedná se většinou o hodné a ochotné lidi. Největší počet andělů se nachází mezi lidmi pracující s ezoterikou ( věštci a léčitelé ), umělci ( všichni ti co Vám dělají radost nejen hlasem, malbou, knihami, sochami apod. ) Další velká skupina andělů jsou lidé, kteří mají od narození nějaké postižení.
Toto jsou hlavní skupiny, kde se můžete spolehnout na to,že najdete anděla, aby to ale nebylo tak jednoduché a velká většina lidí v běžných profesích si nemyslela že je nějak omezena, nacházím při své praxi lidi anděle mezi lékaři, zdravotním perzonálem, prodavači, zedníky, uklizečkami atd.

Při běžné věštbě, nebo léčení načítám to jestli je člověk psychotronik, nebo nepsychotronik ( anděl ) pokaždé, protože je to nejenom jeden z nosných údajů věštby, ale i jeden z velmi důležitých údajů. Mějte se moc krásně a buďte k hodným lidem také hodní, třeba jsou to andělé a ti si to zaslouží.

Pavel Vnučko