Pavel Vnučko - Zbloudilé duše

Karma – Karmická zátěž – snížení karmy.

Hodnota karmy je pro člověka zabývajícího se věštbou a léčením velmi důležitá. Načtením karmy se dá o člověku zjistit velké množství informací, od povahových vlastností,různých problémů v partnerských a mezilidských vztazích, zdravotní problémy, věštit budoucnost, vracet se do minulých životů atd. Načtením těchto hodnot se dá hodně pomoci. Toto je ale potřeba dělat s velkou citlivostí a pokud možno co nejpřesněji.
Karma je emoční obraz jedince.
Načtením karmy a hodnoty IQ se dají velmi přesně načíst partnerské a různé mezilidské vztahy. Často slýchávám o snížení karmy. Ano snížení karmy je velmi důležité při mnohých léčebných postupech a hlavně při práci s psychikou. Jedná se vlastně o odblokování psychiky.

Výškou karmy se lidé podle mých praktických studií dělí do dvou skupin a to na :
1. Na nepsychotroniky s karmou 54 – 74 ( jedná se o lidi s tvrdší realistickou, materialistickou povahou. V ČR jsou zastoupeni 45 % celosvětově 40 % )
2. Psychotroniky s karmou 74 – 110 ( Lidé velmi citliví, romantici, snílci a idealisté. V ČR jsou zastoupeni 55 % celosvětově 60 % )

Každá z těchto skupin má spoustu typických vlastností,které z velké většiny jejich členové dědí po svých předcích. Ke každému člověku je i tak nutné přistupovat individuálně, protože existují velké spousty odchylek. Při léčení a pomoci s psychikou je velmi důležité přesné načtení hodnot, aby případná léčba pomohla klientovi co nejvíce a také co nejrychleji.
Hodně nebezpečné jsou hlavně vysoké psychotronické karmy okolo 100 a více s velmi častými výkyvy. Tam je potřeba snížit karmu co nejdříve.
Jednoduché to ale nebývá ani u nepsychotroniků s nižší karmou. Ti velmi často svojí tvrdostí podceňují situaci. Mívají problémy se zdravotním stavem. O pomoc požádají až už je velmi pozdě. Často se u nich setkávám s prokletím, za které si mohou sami. I toto odmítají řešit do doby než začne být opravdu hodně pozdě.

Pokud máte tyto problémy, klidně mi zavolejte, nebo napište e-mail.
Pavel Vnučko