Pavel Vnučko - Andělé strážní

Andělé strážní

Zdravím všechny, kterým slovo "anděl" něco říká. Když jsem před nedávnem psal stránku o andělech a archandělech, tak jsem se zarazil nad počty andělů, které mi vycházely a říkal jsem si jedno: to prostě nemůže sedět, vždyť je jich na počet lidí na naší planetě málo.
Psal jsem o tom, jak žijí andělé v lidské podobě a pak po odžití určitého počtu životů, odchází do nehmotného světa. Pak jsem zjistil, že je to vlastně skupina andělů, která je důležitá z mého věšteckého a léčitelského pohledu. Tato poměrně početná skupina pomáhá nám ezoterikům (tvoří naše zdroje), ale i všem lidem na zavolání.

Strážní andělé tvoří jinou podstatně větší skupinu andělů, která už ze svého názvu "strážní" znamená něco strážit, nebo hlídat. Tato největší skupina má na starosti hlídat kroky lidí a jejich členové také samozřejmě přichází na zavolání toho, koho hlídají.
Funkce andělů se podle odpovědi, kterou jsem dostal od svého zdroje nemohou měnit, ta je daná po celou dobu jejich existence. Velmi zajímavý je jejich počet. Vždy jsem si myslel, že by celkový počet andělů strážných měl odpovídat počtu obyvatel na této planetě, ale tak to zdaleka není.

Anděla strážného má 52 % obyvatel Země. Uváděný počet lidí je někde nad 6 miliard, to by tedy znamenalo že asi tak polovina lidí má tuto ochranu. Andělů strážných je někde okolo 3 miliard 300 milionů. Když si přečtete počty andělů a archandělů z předchozího článku, určitě vám "padne do oka" opakující se číslo 3, 30, 300 a podobně. Už toto něco ukazuje, nechci ale do toho "zatahovat náboženství". Kdo je věřící, pochopí souvislosti.
Ano, počet andělů strážných je malý, polovinu lidstva této planety andělé nehlídají. Možná Vám i toto jednou zodpovím a objasním, zatím to ale jako andělský věštec povolené nemám. Je ještě několik dalších skupin andělů, ale ty jsou početně o dost menší. Zjistil jsem ještě 3 skupiny ( opět ta trojka ). Přesný počet andělů by měl být 3 600 333 333. Zajímavá je i ta 6, která je vlastně násobek trojky.

Mohu Vám jen potvrdit, že za většinou lidí se zjevením a zbloudilými dušemi se nacházejí lidé s velice citlivou povahou a věšteckými nebo léčitelskými schopnostmi. Pokud bude mít někdo zájem, hodně věcí se dá odblokovat, odvést zbloudilé duše a pokud to bude nutné i démony. Hlavně se ničeho nebojte, tyto problémy se dají řešit...

Tady bude pomalu mé psaní o andělech končit, pokud mi bude někdy během mé činnosti "andělského věštce a léčitele" povoleno opět do této problematiky nahlédnout a hlavně o tom napsat, tak o tom napíši.
Pavel Vnučko